luni, 13 februarie 2017

Curs: Inchiderea exercitiului financiar 2016 pentru agentii economici

SCOPUL CURSULUI
Prezentarea si clarificarea modificarilor legislative la zi, aplicabile pentru inchiderea exercitiului financiar pentru anul 2016.
TEMATICA ABORDATA:
Inventarierea patrimoniului: aspecte generale privind aplicarea OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
Principii generale de raportare financiara: politici contabile, corectarea erorilor contabile, estimari si evenimente ulterioare datei bilantului.
Imobilizarile corporale si necorporale:
Imobilizari corporale – reevaluarea imobilizarilor corporale (evaluarea alternativa), costurile indatorarii, modificarea duratei de viata, investitia imobiliara (exemple), stimulente acordate la incheierea sau renegocierea unor contracte. Aspecte contabile si fiscale.
Imobilizari necorporale – intangibile dobândite separat si intangibile generate intern, fond comercial (costuri atribuibile). Aspecte contabile si fiscale........
Data incepere: 17/02/2017 
Durata: 3 zile
Perioada inscrieri: 26/01/2017 - 16/02/2017
Organizator: TSI Consultanta & Training SRL

Pentru mai multe detalii: click aici

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu